Materiál a služby v tom najlepšom svetle

Plechy čierne valcované za tepla


Výrobky valcované za tepla sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností. Konštrukčné akosti sú vhodné na konštrukčné účely, ako napríklad výrobu ohýbaných profilov, zvárané konštrukcie, zvárané rúrkové konštrukcie a súčasti strojov, na súčasti tepelných a energetických zariadení a podobne. Používajú sa najmä v strojárskom a stavebnom priemysle.

Kvalita, mechanické vlastnosti, chemické zloženie a tolerancie sú v súlade s účelom použitia materiálov. Plechy valcované za tepla sú dobre zvárateľné, na základe čoho majú široké využitie.

K týmto výrobkom patria najmä akosti S235JR(+N, AR), S355J2(+N) a plechy jemnozrnnej štruktúry (S355MC).

EN 10025 EN 10149 SEW 092 DIN
S235JR (+N, +AR) S355 MC QSTE 380 RST 37.2
S355J2 (+N, +AR) ST 52.3

Hrúbka Šírka Dĺžka
(mm) (mm) (mm)
2,00 500 2040 500 12000
3,00 500 2040 500 12000
4,00 500 2040 500 12000
5,00 500 2040 500 12000
6,00 500 2040 500 12000
Zobraziť viac
8,00 500 2040 500 12000
10,00 500 2040 500 12000
12,00 500 2040 500 12000

Poznámka:
Dĺžka sa strihá podľa požiadavky zákazníka s možnosťou max 12000 (mm)

Plechy čierne – hrubé valcované za tepla


Sortiment hrubých plechov z nelegovaných konštrukčných ocelí v akostiach S235, S355; v stupňoch kvality JR, J2; v stave +AR, +N, valcovaných za tepla sa používa predovšetkým v ťažkom priemysle. Plechy slúžia ako východiskové polotovary na ďalšie spracovanie. Mechanické vlastnosti jednotlivých akostí sú dané odlišným zastúpením chemických prvkov a ich zlúčenín.

Používajú sa najmä v strojárskom priemysle, ako napr. súčasť ťažkých konštrukcíí ( mostové konštrukcie, stavebné nosné konštrukcie), súčasti ťažkých stavebných strojov a podobne.

EN 10025
S235JR (+N, +AR) S355J2 (+N)

Hrúbka Šírka Dĺžka
(mm) (mm) (mm)
10,00 1000 3000 2000 12000
12,00 1000 3000 2000 12000
15,00 1000 3000 2000 12000
20,00 1000 3000 2000 12000
25,00 1000 3000 2000 12000
Zobraziť viac
30,00 1000 3000 2000 12000
35,00 1000 3000 2000 12000
40,00 1000 3000 2000 12000
50,00 1000 3000 2000 12000
až 300,00 1500 2000 3000 12000

Poznámka:
Dĺžka sa strihá podľa požiadavky zákazníka s možnosťou max 12000 (mm)

Plechy čierne – vzorované valcované za tepla


Plechy valcované za tepla sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností. Vyrábajú sa zo štandardných konštrukčných ocelí.

Do tejto skupiny výrobkov patria aj rebrované plechy, plechy s oválnymi výstupkami (protišmykové). Používajú sa najmä v stavebnom a strojárenskom priemysle.

Vďaka svojim špecifickým vlastnostiam sú vhodné na špeciálne účely, používajú sa najmä ako podlahová protišmyková krytina v priemyselných objektoch, lodiach a pod. Tieto plechy su dobre zvariteľné. Plechy nie sú určené na tvárnenie alebo ohýbanie. Skúška ohybu sa robí na vzorkách bez výstupkov.

EN 10346 / EN 10143
0DX5D+Z DY52D+Z
S220GD+Z S280GD+Z
S320GD+Z S350GD+Z

Hrúbka Šírka Dĺžka
(mm) (mm) (mm)
3,00 1000 1500 2000 6000
4,00 1000 1500 2000 6000
5,00 1000 1500 2000 6000
6,00 1000 1500 2000 6000
8,00 1000 1500 2000 6000
Zobraziť viac
10,00 1000 1500 2000 6000
12,00 1000 1500 2000 6000

Poznámka:
Dĺžka sa strihá podľa požiadavky zákazníka s možnosťou max 12000 (mm)

Plechy valcované za studena


Plechy valcované za studena sa vďaka hladšej materiálovej štruktúre, hlbokoťažnosti a kvalitnejšiemu povrchu používajú predovšetkým v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Predávame ich v akosti : DC01 – DC06.

Plechy valcované za studena z nízkouhlíkových nelegovaných ocelí konštrukčných akostí sa používajú na výrobu konštrukčných dielov plochých alebo tvarovaných za studena. Ich použitie sa riadi najmenšou hodnotou medze klzu, prípadne pevnosťou v ťahu.

Plechy valcované za studena z konštrukčnej jemnozrnnej ocele odolnej voči atmosferickej korózii sa používajú hlavne v stavebnom priemysle a na rôzne stavebné konštrukcie. Výrobky valcované za studena sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností.

EN 10130 / EN 10131
DC 01 DC 02
DC 03 DC 04
DC 05 DC 06

Hrúbka Šírka Dĺžka
(mm) (mm) (mm)
0,50 750 1320 1000 3000
1,00 750 1500 1000 3000
1,50 750 1500 1000 4000
2,00 750 1500 1000 4000
2,50 700 1500 1000 3000
Zobraziť viac
3,00 700 1500 1000 3000

Poznámka:
Dĺžka sa strihá podľa požiadavky zákazníka s možnosťou max 12000 (mm)

Plechy pozinkované


Plechy pozinkované majú dlhú životnosť, protikoróznu odolnosť a dekoratívny vzhľad. Je to zabezpečené zinkovým povlakom, ktorý je nanášaný metódou žiarového zinkovania. Popritom sa tieto plechy dajú dobre zvárať, spájkovať a preto je oblasť ich využitia široká: na odkvapové žľaby, ako dekoračné prvky, kryty a rôzne iné exteriérové prvky. Ponúkame ich najmä v akostiach DX51Z+N ale aj iné akosti uvedené v ponuke produktov – plechy pozinkované.

Plechy z ťažných akostí žiarovo pozinkované sú vhodné na lisovanie, hlboké ťahanie. Používajú sa pri výrobe častí automobilov, v stavebníctve a v strojárskom priemysle na výrobu profilov, vlnitých plechov, strešných krytín a pod. Konštrukčné ocele sa používajú všade tam, kde sú predpísané pevnostné parametre – nosné časti stavebných prvkov, ohýbané profily a pod.

EN 10346 / EN 10143
0DX5D+Z DY52D+Z
S220GD+Z S280GD+Z
S320GD+Z S350GD+Z

Hrúbka Šírka Dĺžka
(mm) (mm) (mm)
0,50 - 0,55 800 1500 1000 3000
0,56 - 0,60 800 1500 1000 3000
0,61 - 0,80 800 1500 1000 3000
0,81 - 1,50 800 1500 1000 3000
1,51 - 2,00 800 1500 1000 3000

Poznámka:
Dĺžka sa strihá podľa požiadavky zákazníka s možnosťou max 12000 (mm)